Dublin City / Trinity and The Docklands

Coláiste na Tríonóide

Turas Treoraithe ar Champas Choláiste na Tríonóide

In Person

Turais threoraithe trí Ghaeilge ar champas stairiúil Choláiste na Tríonóide. Faigh léargas ar an ollscoil is sine in Éirinn, ar a hoidhreacht agus ar shaol an mhic léinn sa lá atá inniu ann.

Guided tours in Irish of Trinity College Dublin’s historic campus. Gain an insight into the oldest university in Ireland, its heritage and the life of today’s students. Please note that the tour will be in Irish.

START POINT:
Campanile
An Chearnóg Thosaigh/Front Square
Coláiste na Tríonóide/Trinity College Dublin
Faiche an Choláiste/College Green
Baile Átha Cliath 2/Dublin 2

Time: 5.45pm - 6.15pm

Time: 6.30pm - 7.00pm

Time: 7.15pm - 7.45pm

Genres: Heritage / Language / Tour

Features: All ages / Gaeilge / Wheelchair accessible

Address: Campanile, Faiche an Choláiste / College Green, Baile Átha Cliath 2 / Dublin 2

Website: http://www.tcd.ie/gaeloifig

Phone: 01 896 3652

Venue Social Media:

Book Now