Dublin City / South Georgian Quarter

Department of Justice / An Roinn Dlí agus Cirt

Stair Cheannáras na Roinne Dlí agus Cirt / History of the Headquarters of the Department of Justice

Online

Físeán ar stair cheannáras na Roinne Dlí agus Cirt, 50-51 Faiche Stiabhna, BÁC. Rinneadh Músaem Tionscal Éireannach agus, níos déanaí, Coláiste Eolaíochta, as teach Seoirseach, sula ndearnadh ceanncheathrú Oifig na nOibreacha Poiblí agus, ina dhiaidh sin, ceannáras na Roinne, de. Gheofar radharc ar oifig an Aire agus ar Sheomra an Bhoird, freisin.
A video presentation on the history of the headquarters of the Department of Justice, 50-51 St Stephen’s Green, with English subtitles and Irish commentary. A Georgian house was turned into a Museum of Irish Industry and later a College of Science, before being converted into the headquarters of the OPW and, afterwards, of the Department of Justice. The video also gives a view from the inside of the Minister’s office and of the Boardroom.

Time: 4.00pm - 10.30pm

Genres: Audio Visual / Heritage / Talk / Tour / Visual Art

Features: All ages / Gaeilge

Website: http://www.justice.ie/ga/JELR/pages/home

Phone: 01 602 8238

No Booking Required

Access Online Content